AKTUALITY

Konference KONCEPT PRŮMYSL 4.0

-----------------------------------------------------------------------------

Konference k 70. výročí založení společnosti
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Dne 23. 6. 2016 se uskutečnila (v Kulturním domě Trisia v Třinci) konference k 70. výročí založení společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále jen MMV) ve třech sekcích.
V úvodu dopolední sekce jednatelé společnosti shrnuli historický vývoj MMV, současné zaměření a výhledy do budoucnosti. Následovala vystoupení hostů, jejichž přednášky byly zaměřeny na problematiku spolupráce s MMV, aplikovaný výzkum a možnosti dotací na V a V z programů MPO.
Odpolední dvě sekce přednášek již byly zaměřeny výhradně odborně a přednášející v nich přiblížili nejvýznamnější řešené problematiky ve společnosti MMV.
Konference byla završena krátkým společenským setkáním účastníků.
Následující den měli zájemci z řad účastníků možnost se při exkurzi v MMV blíže seznámit s přístrojovým vybavením a používanými zkušebními a analytickými metodami.

Podrobnější informace z konference naleznete zde.

Kolektiv pracovníků společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. děkuje všem zúčastněným za zájem a účast.

Jaroslav Pindor                                      Karel Matocha
jednatel                                                    jednatel

-----------------------------------------------------------------------------

Výzkumný projekt s podporou Moravskoslezského kraje

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. byla úspěšná v soutěži programu "PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2016" s projektem o názvu:
Technologie intenzivního chlazení oceli odlité do kokily

-----------------------------------------------------------------------------

Ocenění v soutěži Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015

-----------------------------------------------------------------------------

Válcovny trub budou využívat know-how výzkumníků MMV

-----------------------------------------------------------------------------

Rok průmyslu a technického vzdělávání

 

 

©MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. - 2010