MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Aktuality

Nabídka volné pracovní pozice - Operátor CNC strojů

Oznámení o novém vlastníkovi společnosti

Společnost MMV oznamuje, že se jejím novým většinovým vlastníkem stala dne 16.8.2022 společnost SMOLO a.s., která tak doplnila dosavadní dva společníky BeePartner a.s. a Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Vstup nového společníka, významného subjektu v oblasti odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji, je logickým vyústěním vzájemné dlouholeté spolupráce v oblasti využití klasických průmyslových odpadů z regionu.

Společnost MMV je hrdým nositelem projektu CirkArena (Circular Economy R&D Centre)

CirkArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. (další informace)

Metal 2022

Ve dnech 18. až 19. května 2022 se zástupci naší společnosti aktivně zúčastnili 31. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálů – METAL 2022 v Brně.

Metal 2022 - Brno Metal 2022 - Brno
×